ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСОВЕТЕ НА ГАБИЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСОВЕТЕ НА ГАБИЕЛИ

Уважаеми клинети,

увдомяваме Ви, че:

- Складовете ни в Англия, Испания, Германия и Бъглария работят и приемат пратки с нормално работно време.

За ваше спокойствие и сигурност сме взели необходимите мерки, за предпазване и дезинфркция. Във всички наши офиси сме поставили дезинфектанти и не се колебайте да ги използвате.